Op deze website worden foto's en beeldmateriaal geplaatst die enkel te maken hebben met onze clubactiviteiten.  We waken over de relevantie ervan.  Mochten er toch dingen zijn waaraan u aanstoot neemt of indien u, op eenvoudig verzoek, beelden van u persoonlijk wil laten verwijderen, dan kan u dat melden door een e-mail te versturen naar de voorzitter van onze club werner.vleugels@skynet.be